Kas jāzina dronu pilotiem?

droni

Drons ir ar tālvadību vadāms bezpilota gaisa kuģis. Tiem ir dažādas tehniskās iespējas – dažādi pacelšanās un lidošanas ātrumi, vadīšanas veidi (piemēram, wi-fi, bluetooth vai GPS). Dronu cenas krasi atšķiras, ir iespējams iegādāties nelielus dronus, kas maksā mazāk par 10 eiro līdz lieliem un specifiskiem droniem kuru cena pārsniedz vairākus desmitus tūkstošus.

Pagaidām dārgākais drons, kas ir pieejams privātpersonām, maksā apmēram 300 000 eiro. Svētdienu pilotiem noteikti pietiks ar dronu, kas maksā starp 80-150 eiro. Dronu var papildināt ar kameru vai iegādāties tos jau komplektā, tas palīdzēs iemūžināt lieliskus skatu un sekot līdzi lidojumam. Tie pieejami dažādos dizainos un izmēros un izmantojami dažādiem mērķiem kā sportam, atpūtai vai speciāliem aviācijas darbiem.

Neatkarīgi no to izmantošanas mērķa, to vadītājiem ir nepieciešams sekot dronu pilotēšanas noteikumiem un būt lietas kursā. Šajā rakstā pastāstīsim par to, kas jāzina visiem dronu pilotiemm.

Dronu likums

kas jāzina dronu pilotiem

Katram tālvadības pilotam pirms drona lidināšanas ir pienākums iepazīties ar 2016.gada 22.novembra Ministru kabineta noteikumiem Nr.737 “Kārtība, kādā veicami bezpilota gaisa kuģu un tādu cita veida lidaparātu lidojumi, kuri nav kvalificējami kā gaisa kuģi” (turpmāk MK noteikumi Nr. 737.).

Esam izveidojuši pārskatu par būtiskākajiem punktiem, kas attiecas uz drona izmantošanu – likumi, kas jāzina dronu pilotiem.

Vispārējie dronu pilotēšanas noteikumi

Lidojumi ar dronu nedrīkst apdraudēt cilvēku dzīvību, veselību, privātās tiesības, drošību un mantu. Nav atļauts radīt jebkādu kaitējumu videi vai apdraudēt valsts aizsardzības un drošības intereses.

Tālvadības pilots un novērotājs nedrīkst būt alkoholisko vielu ietekmē (koncentrācija asinīs ne vairāk kā 0,2 promiles), kā arī narkotisko, psihotropo vai citu apreibinošu vielu ietekmē.

Identificē sevi

Tālvadības pilotam vizuāli sevi ir jāidentificē kā drona pilotam. Tas izdarāms, piemēram, ar apģērba vai aksesuāru palīdzību kā košs krekls, veste vai cepure.

Vecuma ierobežojumi

Ja drona kopējā masa ir lielāka par 0,5 kilogramiem (kg) un tā tehniskās iespējas ļauj lidot augstāk par 50 metriem virs zemes vai ūdens virsmas, tad tā pilotam un arī lidojuma novērotājam ir jābūt vismaz 18 gadus vecam, vai tā vadīšana jāveic pieaugušo uzraudzībā.

kas jāzina drona pilotam

Drona marķēšana

Dronu reģistrācija pagaidām nav nepieciešama, tomēr uz katra drona ir jābūt skaidri salasāmam īpašnieka vai tālvadības pilota vārdam un uzvārdam, deklarētajai dzīvesvietas adresei un tālruņa numuram. Ja drons ir kāda uzņēmuma īpašums, tad attiecīgi uz tā jānorāda nosaukums, juridiskā adrese un arī tālruņa numurs.

Civiltiesiskās atbildības apdrošināšana

Ja tava drona kopējā pacelšanās masa ir lielāka nekā 1,5 kg, tad tev ir jāiegādājas vispārējā civiltiesiskās atbildības apdrošināšana pret iespējamiem zaudējumiem, ko drons varētu radīt trešo personu dzīvībai, veselībai, mantai vai videi.

Tev drons vienmēr ir jāredz

Lidojumus drīkst veikti tikai tiešās redzamības zonā. Tālvadības pilotam nepārtraukti ir jāuztur netraucētu vizuālu kontaktu ar savu bezpilota gaisa kuģi. Pilota pienākums ir īstenot lidojumus tiešā redzamībā, izvairoties no šķēršļiem un nepārsniedzot attālumu vairāk par 500 metriem (m) horizontālajā plaknē sevis.

Dronu pilotēšanas ierobežojumi

Vadot dronu ir jāuztur drošs attālums no ar lidojumu nesaistītām personām un īpašumiem. Ja drona kopējā pacelšanās masa nav lielāka par 250 gramiem (g), tad šo attālumu izvērtē pats tālvadības pilots. Smagākiem droniem, tātad 250 g un uz augšu, par drošu attālumu tiek uzskatīti 50 m.

Jāņem vērā, ka lidojumus tuvāk par 50m nav atļauts veikt no publisku pasākumu, sapulču, gājienu vai piketu norises vietām. Ja ir nepieciešams veikt pietuvinātus lidojumus iepriekš minētajām vietām, tad ir jāsaņem saskaņojums no organizatoriem, kas, savukārt, ir saskaņots ar attiecīgo pašvaldību, kā arī atļauja no “Civilās aviācijas aģentūras”.

Nekontrolējamā gaisā telpā atļauts lidot līdz 120 m augstumam, bet kontrolējamā līdz 50 m augstumam (piemēram, Rīga un tās apkārtne).

Ar dronu nav atļauts pielidot tuvāk par 5 km no lidlaukiem “Rīga” un “Liepāja”. Pārējiem Latvijas lidlaukiem nav atļauts pietuvoties ar dronu tuvāk par 3 km. Īpaši noteikumi ir attiecībā uz Lielvārdes militāro lidlauku.

MK noteikumi Nr. 737 paredz arī attālumus, kas droniem nav pārkāpjami attiecībā uz militārajiem, ieslodzījuma vietu, ar sabiedrības kārtības un drošības nodrošināšanas, Latvijas Bankas un rūpniecisko avāriju risku saistītajiem objektiem. Ja ir vēlme vai vajadzība pietuvoties kādam no šiem objektiem, tam ir nepieciešams saņemt atļauju no attiecīgā īpašnieka vai vadītāja.

Ja drons tiek vadīts pār apdzīvotām vai publisku pasākumu norises vietām, vai kontrolējamā gaisa telpā, tad ir nepieciešams arī lidojuma novērotājs.

Radiofrekvences

Droniem nav nepieciešama individuāla radiofrekvenču lietošanas atļauja, ja tiek izmantotas tādas frekvences, kas ir paredzētas to pilotēšanas mērķiem Nacionālajā radio frekvenču plānā. Atļautās radiofrekvences ir 433 MHz, 2.4 GHz un 5.8 GHz.

Dronu lietošanai aizliegts izmantot 900 MHz un 1.2 GHz radiofrekvences. Plašāk ar frekvenču joslām un citiem ar tām saistītiem noteikumiem var iepazīties VAS “Elektroniskie sakari” tīmekļa vietnē.

Lidojumiem atļautais laika periods

Veikt lidojumus ar dronu ir atļauts tikai laika posmā starp saullēktu un saulrietu, tātad tikai diennakts gaišajā laikā. Būtiski uzsvērt, ka lidojumi nav atļauti saullēkta un saulrieta laikā. Ja ir vēlme vai vajadzība veikt lidojumus ārpus diennakts gaišā laika, tad ir nepieciešams saņemt “Civilās aviācijas aģentūras” rakstisku atļauju.

Dronu karte

Tālvadības pilotiem pirms katra lidojuma ir jāiepazīstas ar aeronavigācijas informāciju, kas nosaka gaisa telpas izmantošanas noteikumus. Šādai informācijai ir divi veidi – pastāvīgā, kas mainās reti un dinamiskā, kas tiek mainīta bieži (piemēram, īslaicīgi ierobežojumi). Šī informācija ir atrodama VAS “Latvijas Gaisa satiksme” tīmekļa vietnē.

Tā kā pēc šī raksta jau zini, kas jāzina dronu pilotiem, vari droši lidināties! Veiksmi!

Par to, kur iegādāties dronu, skaties saitē Drons fotografēšanai.

Ja esi fotogrāfiju ideju meklējumos, skaties mūsu rakstu Fotogrāfijas ar dronu – idejas iedvesmai.

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *